سهامدار در یک شرکت مدیریت صادرات

۲۳ بهمن ۱۳۹۹ساعت۱۰و۵۱دقیقه عمومی
بازدیدها: ۱۹ مرتبه

سهامدار در یک شرکت مدیریت صادرات


مرکز توسعه و توانمندسازی صادرات بیدار وابسته به شرکت مدیریت صادرات کویر نگین بین الملل با ایجاد مسیری عملیاتی به علاقمندان در مسیر مدیریت صادرات این فرصت را می دهد تا با حضور در دوره های کارآموزی و کسب حداقل گرید A در ارزیابی ها به عنوان سهامدار در یک شرکت مدیریت صادرات آینده شغلی خود را تضمین نماید به عمل کار برآید.

منتظر تک تک شما در این مسیر هستیم.

گردش کار انتخاب و ورود به سهامداران شرکت در تصویر زیر نشان داده شده است لازم به ذکر است برخی جایگاه ها تاکنون از خروجی دوره های قبلی تکمیل گردیده است.

 سهامدار در یک شرکت مدیریت صادرات