شرکت مدیریت صادرات کویر نگین بین الملل، کارگزار رسمی کریدور توسعه صادرات

۲۵ بهمن ۱۳۹۹ساعت۱۰و۲۵دقیقه عمومی
بازدیدها: ۸ مرتبه

کارگزاران رسمی کریدور توسعه صادرات


با پیگیری و تلاش همکاران در شرکت، ما، به جمع کارگزاران رسمی کریدور توسعه صادرات و تبادل فناوری پیوستیم. از این پس شرکت های دانش بنیان، فناور و خلاق می توانند منطبق با دستورالعمل های حمایتی معاونت علمی و فناوری ریاست جمهوری از خدمات متنوع ما در مدیریت صادرات استفاده نمایند...

جهت ثبت در خواست دریافت خدمات به نشانی زیر مراجعه فرمایید.

https://tesc.ir/contractors/768/1