ارزیابی آمادگی صادرات (ERA)

۲۶ بهمن ۱۳۹۹ساعت۱۰و۰۴دقیقه عمومی
بازدیدها: ۸ مرتبه

ارزیابی آمادگی صادرات Export Readness Assessment


بهره برداری از فرصت های تجارت بین المللی نیازمند توسعه توانمندی های صادرکنندگان است. ارزیابی آمادگی صادرات اولین گام اصولی برای شروع و ارتقاء فعالیت صادراتی است.

ارزیابی آمادگی صادرات، فرایندی نظام مند است که بینش، دانش و ابزار صادراتی تولید کننده را سنجیده و رفتارهای کیفی را به واسطه شاخص های استاندارد و یکپارچه شده به اعداد کمی تبدیل می کند تا ضمن ارائه مبنای تصمیم گیری مستند، نقاط ضعف و قوت عملکرد صادراتی تولید کننده در بازارهای صادراتی را شناسایی کند.

 دستاوردهای پیش روی ارزیابی آمادگی صادرات برای یک شرکت عبارتند از:

  • اجرای پروژه توانمند سازی صادراتی واحد های ارزیابی شده به صورت متمرکز بر هر واحد.
  • شناسایی پتانسیل های بالقوه صادراتی.
  • ایجاد سبد محصول صادراتی از تجمیع شرکت ها و تبدیل به کنسرسیوم های صادراتی به منظور ایجاد و توسعه صادرات پایدار وحرفه ای شرکت ها.

شرکت مدیریت صادرات کویر نگین بین الملل با استفاده از به روز ترین مدل های ارزیابی آمادگی صادرات نسبت به ارزیابی استاندارد توان صادراتی متقاضیان اقدام و آنان را در راه رسیدن به بازار صادراتی مطمئن یاری می نماید. جهت انجام ارزیابی اولیه رایگان روی لینک زیر کلیک نمایید.

http://fa.bknco.ir/page/export-readiness-assessment.htmlارزیابی آمادگی صادرات | ERA