مدیریت صادرات

مدیریت صادرات

export-management


شرکت مدیریت صادرات یک شرکت کاملاً مستقل است که در قالب یک قرارداد رسمی وظایف واحد صادراتی یک شرکت (تولیدکننده) را به عهده می گیرد و متعهد به ایجاد رابطه بلند مدت بین تولیدکننده و مصرف کننده در بازار صادراتی می شود.

آنچه فعالیت این شرکت را از یک شرکت بازرگانی صادراتی متمایز می کند تعهد ناشی از منع امکان خرید و فروش کالا توسط این شرکت و به طبع آن خروج از حیطه واسطه گری است.

یک شرکت مدیریت صادرات متعهد است تا در یک برنامه ریزی مستمر نسبت به ایجاد، حفظ، گسترش و تثبیت بازار صادراتی محصولات تولیدکننده اقدام نماید و درآمد خود را از محل سهم فروش در بازار صادراتی تامین نماید(لازم به ذکر است روشهای متعددی برای تعیین سهم درآمدی قابل تعریف است که از حوصله این نوشتار خارج است).


بطور خلاصه وظایف یک شرکت مدیریت صادرات به دو بخش تقسیم می شود:

بخش اول: شامل انجام تحقیقات و مطالعات بازار هدف صادراتی در جهت کشف اطلاعات و راههای با کمترین ریسک ورود به بازار و ارائه توصیه های تخصصی به تولیدکننده در جهت تصمیم گیری مناسب تر در بودجه بندی وتولید صادرات محور.

بخش دوم: شامل استفاده از امکانات و منابع مناسب خود و یا دیگر شرکای تجاری خود در زنجیره تامین کالا تا رسیدن به دست مصرف کننده و سنجش مداوم وضعیت بازار با روشهای علمی و ارائه بازخوردهای مناسب به تولیدکننده در جهت تطابق با تغییرات و تهدیدات رقبا و حفظ ، تثبیت و گسترش سهم بازار برای تولیدکننده که این بخش مهمترین بخش از وظایف یک شرکت مدیریت صادرات می باشد.

امروزه شرکت های مدیریت صادرات با استفاده از تجمیع منابع امکانات در بازارهای مختلف توانسته اند سهم به سزایی در توسعه بازار جغرافیای مصرف داشته باشند و هزینه های صادرات به به شکل قابل ملاحظه ای کاهش دهند.

برای ارزیابی رایگان توانمندی صادراتی کلیک کنید.ارزیابی رایگان توانمندی صادراتی | مدیریت صادرات